Zavolajte nám: +48 22 511 11 11
Napíšte nám: streetcom@streetcom.sk

BAVTE SA DOBRE!

Užite si nové výzvy! Byť Expertom je vynikajúcou zábavou!

PODEĽTE SA

Stretnite sa s priateľmi a zdieľajte vedomosti o testovanom výrobku. Povedzte o jeho výhodách a pôsobeniu.

NEUKRÝVAJTE PRAVDU

Vždy hovorte len otvorene, že sa zúčastňujete marketingových odporúčaných kampaní Streetcom. Vysvetľujte, čo znamená byť Expertom Streetcom a odkiaľ poznáte testovanú značku.

RAPORTUJTE

Vďaka oznamom získate informácie o Vašich rozhovoroch a názoroch o produktoch. Buďte usilovný a pamätajte o tom, že vypĺňanie správ je primárnou zodpovednosťou Experta Streetcom.

(Polski) Bądź w kontakcie

brak wpisu

BUĎTE ÚPRIMNÍ

Nechceme, aby ste v ľuďoch vzbudzoval zmätok a riskoval ich dôveru. Rozprávajte prirodzeným spôsobom o produktoch, nesnažte sa ich predávať. Vždy buď sám sebou a zdieľajte iba svoje úprimné názory.

NEPREDÁVAJTE!

Rozprávajte prirodzeným spôsobom o produktoch, nesnažte sa ich predávať. Nesmiete distribuovať produkty získané zdarma. Experti, ktorí sa toho činu dopustia, budú odstránení zo spoloč. Streetcom

POČÚVAJTE

Venujte pozornosť tomu, ako ľudia reagujú na Vaše slová, čo si o tom mysia. Vďaka tomu si rozšírite podrobnejšie svoje odborné znalosti a získate cenné informácie k správam o rokovaní.